Wie zijn wij

Wij hebben vele jaren voor opdrachtgevers (ver)bouwingen begeleid tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Wij constateerden daarbij steeds de enorme impact die zo’n project heeft op de opdrachtgever. Wat voor de aannemer dagelijkse kost is, is voor de leek vaak een nauwelijks te vatten materie. Bij tekeningen, vergunningen, constructieberekeningen, en nog zoveel meer, gaat het je als opdrachtgever algauw duizelen.

Vaak lopen door miscommunicatie, vooral met de (onder)aannemers, en door onwetendheid bouwprojecten uit op teleurstellingen. Wij als SOLID Bouwbegeleiding kunnen u op deskundige wijze door het hele bouwproces manoeuvreren.

Met onze hulp komt er gemakkelijker een soepele samenwerking tot stand tussen opdrachtgever en aannemer(s).

 

Eventuele te voorziene knelpunten kunnen wij reeds tijdens de aanbestedingsfase uit de aanbiedingen filteren. En natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van onze ervaring tijdens de uitvoeringsfase. We zien toe of de aannemer zich houdt aan de gemaakte afspraken, bespreken lastige details om te voorkomen dat er na de voltooiing vervelende problemen, zoals lekkage en andere ontstaan. Ook het bewaken van het meer- en minderwerk dient de opdrachtgever.

 

Pas als dat alles in goede banen is geleid en uw doel is bereikt, zijn ook wij als SOLID Bouwbegeleiding tevreden. Uw woning heeft een meerwaarde gekregen en uw woongenot is toegenomen.

Wij kunnen u verschillende opties bouwbegeleidingen aanbieden. Ze worden alle omschreven op de verschillende pagina’s van deze site. Kies de begeleiding die bij ú past.