Oplevering

Aan het eind van de bouw wordt dan het project ‘opgeleverd’. Voor de meeste mensen is dit een feestelijke gebeurtenis, omdat dan een vaak lang gekoesterde wens ook werkelijkheid is geworden. Het proces-verbaal van oplevering wordt ondertekend, en de sleutels van de nieuwe of verbouwde woning worden overhandigd. De inrichting kan beginnen. Wie zit er niet op dit moment te wachten tijdens het bouwproces!

 

Let wel: de oplevering is vooral juridisch een heel belangrijk moment in het bouwproces. Maar dit onderdeel wordt vaak onderschat. Vergeet niet dat een opleveringscertificaat een juridisch onderbouwd document is waar veel waarde aan gehecht wordt. Vergeet je een onderdeel te benoemen dan kun je hierop geen verhaal meer halen. Voor een goede oplevering is het daarom erg belangrijk om alles goed te beschrijven waardoor een vervelende nasleep wordt voorkomen.

Wij als SOLID  Bouwbegeleiding hebben een ruime ervaring in het begeleiden van opleveringen, en zullen ons best doen om alles zo goed mogelijk vast te leggen.

Ten slotte worden afspraken gemaakt binnen welke termijn de aannemer de opleverpunten gaat oplossen.

 

Ook is het mogelijk om SOLID Bouwbegeleiding als onafhankelijke bouwkundige met een oplevering mee te laten lopen. Door onze ervaring weten we waar wij op moeten letten, en zien erop toe dat de aannemer alle gebreken goed noteert.  Ook zullen wij er voor zorgen dat de aannemer de garantiebepalingen overhandigt en alle gebruikte materialen en revisietekeningen zo duidelijk mogelijk omschrijft in de zogeheten opleveringsmap.