Bouwkundige keuring

U bent al maanden op zoek naar een andere woning, en u bent enthousiast geworden voor een bepaalde woning die te koop staat. Nu is de verkopende partij verplicht om alle bekende verborgen gebreken te melden. U bent echter verplicht om alle zichtbare gebreken te melden. Vanzelfsprekend is het voor u ook belangrijk te weten of deze woning bouwtechnisch in orde is. Verder wilt u niet tegen onverwachte kosten lopen door achterstallig onderhoud. Kortom: het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de bouwkundige staat van de woning voordat u overgaat tot kopen.

Daarom hebben wij als SOLID Bouwbegeleiding enkele mogelijkheden om uw woning vóór de aankoop te inspecteren.

Voordelen van deze inspecties zijn dat u van tevoren een goede inschatting kunt maken met welke verbouwkosten u moet rekenen. Ook staat u sterker in de onderhandelingspositie als u daadwerkelijk overgaat tot koop van de woning.

SOLID Woninginspectie:
Wij lopen samen door de woning en wijzen u erop waar onderhoud aan gepleegd dient te worden. In overleg met u kunnen wij een indicatie geven wat de gevolgen zijn van eventuele achterstallige onderhoudspunten.

SOLID+ Woninginspectie:
Wij lopen samen door de woning en noteren onderhoudspunten. Deze verwerken wij in een rapport, eventueel ondersteund door foto’s. Dit rapport kunt u gebruiken bij de onderhandelingen rond de aankoop van de woning. Ook is dit de leidraad die u kunt gebruiken bij een eventuele verbouw van deze woning.