Bouwbegeleiding

Indien u de keuze maakt om de begeleiding door SOLID Bouwbegeleiding te laten verrichten, hebben wij verschillende opties om die begeleiding gestalte te geven.
Als wij bij het voortraject betrokken zijn geweest, weten wij uiteraard als geen ander wat uw behoeften zijn en wat u van de (onder)aannemer(s) verwacht. Zo kunnen wij als een soort verlengstuk van u optreden.
Als er ondanks alle inspanningen in het voortraject toch nog een discussie mocht ontstaan over een onderdeel, dan staat u er niet alleen voor.

Ook kan SOLID Bouwbegeleiding erop toezien of de (onder)aannemer zich wel aan de gemaakte afspraken houdt die in de overeenkomst staan benoemd, of mondeling met u zijn afgesproken. Lastige details worden met elkaar besproken om vervelende situaties als een lekkage, of nog erger, scheuren in de wanden doordat een stalen balk niet goed is verwerkt, te voorkomen. Deze euvels komen immers altijd pas aan het licht als u de woning al hebt ingericht.
Na elk bezoek zullen wij u schriftelijk op de hoogte brengen van de bevindingen en van de voortgang. Als u dat wenst, kunnen wij met u, op gezette tijden een bouwvergadering houden. Als verslaggeving hiervan gewenst is, kunnen wij dit ook voor u verzorgen.
Aan het einde kunnen wij samen met u en de aannemer het werk opleveren en ervoor zorg- dragen dat eventuele tekortkomingen zowel als het meer- en minderwerk op papier komen. Daarna ondertekent u het zogeheten oplevercertificaat.

Begeleiding in de ontwerpfase

Hebt u bouwplannen, maar nog niet meer dan een idee, dan kunt u ook gebruikmaken van onze ervaring in het maken van ontwerpen. SOLID Bouwbegeleiding heeft ervaren architecten en interieurinrichters om zich heen, die voor u een mooi plan kunnen maken. Wij zullen dan vanaf het begin betrokken worden bij de plannen, zodat praktische problemen tijdens de uitvoeringsfase voorkomen worden.

Wij kunnen al in een vroeg stadium aannemers selecteren, die voor u een offerte mogen maken. Voordeel hiervan is dat er een snellere voorgang kan plaatsvinden. Natuurlijk is alles afhankelijk van de complexiteit van het project, en van de overheidsinstanties die hierbij betrokken kunnen zijn.
Het kan erg veel voordelen hebben om een project in bouwteamverband uit te voeren. Zo krijgt u als opdrachtgever een product dat volledig aan uw wensen voldoet, in een goede prijs/kwaliteitsverhouding.